امروز 4 اسفند 1398

  دانشجویان عزیز می توانند ازتاریخ 10 تا 15 بهمن با مراجعه به سامانه آموزش انتخاب واحد اینترنتی انجام دهند

[ 21 دی 1394 ]

باسمه تعالیدانشجویان عزیز می توانند ازتاریخ 10 تا 15 بهمن با مراجعه به سامانه آموزش انتخاب واحد اینترنتی انجام دهندتوجه داشته باشید که با پرداخت شهریه ثابت گزینه انتخاب واحد فعال خواهد شد لذا لازم است قبل از انتخاب واحد شهریه ثابت را واریز نموده و فیش مربوطه را به موسسه تحویل دهید.با تشکرآموزش موسسه 
درگاه خدمات بانک ملی ایران
---- PodCast